Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Leskovec

Leskovec (92 preb.) je gručasto naselje, ki vključuje tudi zaselek Drenik na vinorodnem področju razglednega Tolstega vrha (356m). Prevladuje živinoreja, dobro uspeva sadje. Na severovzhodu so peskokopi kremenovega peska.